Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje że w związku z przebudową drogi gminnej w m. Jamielnik

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody: Działki cała lewa i prawa strona oraz ul. Zieluńska, że w dniach 08.06.2022 - 10.06.2022 w godzinach 07:00 - 15:00 nastąpią przerwy w dostawie wody.

Komunikat PPIS o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym SUW Lidzbark SUW oraz SUW Dłutowo

Komunikat PPIS o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym SUW Lidzbark SUW oraz SUW Dłutowo