Komunikat PPIS o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym SUW Dłutowo

Komunikat PPIS o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym SUW Dłutowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody ul. Lipowa, Wierzbowa, że w dniu 03.03.23r. w godz. 10:00-15:00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody w miejscowości : Wąpiersk w stronę Ciechanówka oraz Ciechanówko i Chełsty,że w dniu 16.02.2022r. w godz. od 8:00- 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.