Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody informuje odbiorców wody SUW Dłutowo

Komunikat PPIS o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym SUW Lidzbark oraz SUW Jeleń

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody informuje odbiorców wody SUW Jeleń

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody informuje odbiorców wody ulic Dworcowa