Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku informuje iż poszukuje pracownika na stanowisko elektryk.

W celu poprawy jakości dostarczanej do Państwa wody Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody SUW Dłutowo, wody SUW Dłutowo, że w dniu 28.09.2023r. w godz. 22:00-05:00

Komunikat PPIS o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym SUW Lidzbark.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody Chełsty, Wąpiersk - od kościoła lewa strona i Ciechanówko,
że w dniu 14.09.2023r. w godz. 20:00-24:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami serwisowymi na sieci.