Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody Lidzbarka, że nastąpiła awaria sieci wodociągowej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku przedstawia decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku przedstawia protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 17.09.2019 w Lidzbarku w Oczyszczalni Ścieków, ul. Piaski 8.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje, odbiorców wody SUW Lidzbark, że w dniach 07.10.2019 - 31.10.2019 w godz. od 17.00 do 23.00 będzie płukana sieć wodociągowa.