Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody ulic: Dąbrowskiej, Tuwima, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Broniewskiego i m. Cibórz w str. Bełku,że w dniu 08.11.2022r. w godz. od 8:00- 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Komunikat PPIS o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym SUW Lidzbark SUW, SUW Dłutowo, SUW Jeleń

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody miejscowości Bełk, Biernaty, Nick, Nowy Dwór, Nowy Zieluń, że w dniu 30.09.2022 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Komunikat PPIS o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym SUW Jeleń