Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku informuje, że z dniem 1 października 2019 roku ulegają zmianie ceny i opłaty taryf dla ciepła zgodnie z poniższym zestawieniem:

Opłata za 1m2 powierzchni mieszkalnej wynosi 4,70 zł

Ponadto wskazuje, że zgodnie z § 7 ust. 4 łączącej nas umowy zmiana cen i opłat taryf dla ciepła nie wymaga zmiany umowy.

Opłaty w zmienionej wysokości należy wnosić począwszy od dnia 1 października 2019 r.

Jeżeli nie wyświetla się komunikat powyżej, kliknij tutaj