Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody informuje odbiorców wody SUW Jeleń

że w dniach 19.10.2021 – 02.11.2021 w godz. 18.00- 24.00 będzie płukana sieć wodociągowa.

W związku z tym mogą wystąpić przejściowe zakłócenia odnośnie ciśnienia lub czystości dostarczanej wody.

W przypadku dłuższego utrzymania się w/w zakłóceń prosimy o telefoniczny kontakt z pogotowiem wodociągowym tel: 602 286 201

ZA EWENTUALNE NIEUDOGODNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY