Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody informuje odbiorców wody SUW Dłutowo

tj. miejscowości Dłutowo, Nowe Dłutowo, Marszewnica, Wawrowo, Nick, Zdrojek, Adamowo, Biernaty, Nowy Dwór, Bełk, Nowy Zieluń

że w dniach 09.11.2021 – 22.11.2021 w godz. 18.00- 24.00 będzie płukana sieć wodociągowa.

W związku z tym mogą wystąpić przejściowe zakłócenia odnośnie ciśnienia lub czystości dostarczanej wody.

W przypadku dłuższego utrzymania się w/w zakłóceń prosimy o telefoniczny kontakt z pogotowiem wodociągowym tel: 602 286 201

ZA EWENTUALNE NIEUDOGODNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

 

Jeżeli nie wyświetla się komunikat powyżej, kliknij tutaj