Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Stare Dłutowo zaopatruje miejscowości: Nowe Dłutowo, Stare Dłutowo, Wawrowo, Zdrojek, Nick, Marszewnica, Adamowo, Biernaty, Nowy Dwór, Bełk, Nowy Zieluń, Nowy Dwór - Leśniczówka - Gm. Lidzbark

Na podstawie badań próbek wody z wykonywanych wodociągu Stare Dłutowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza, że woda w wodociągu Stare Dłutowo jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

 

 Jeżeli nie wyświetla się komunikat powyżej, kliknij tutaj