Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Stare Dłutowo zaopatruje miejscowości: Nowe Dłutowo, Stare Dłutowo, Wawrowo, Zdrojek, Nick, Marszewnica, Adamowo, Biernaty, Nowy Dwór, Bełk, Nowy Zieluń, Nowy Dwór - Leśniczówka - Gm. Lidzbark

 

Woda z wodociągu publicznego Stare Dłutowo jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu.

 Jeżeli nie wyświetla się komunikat powyżej, kliknij tutaj