Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody SUW Dłutowo, że w dniach 20.06.2024r. do 03.07.2024r. w godz. 2200- 0200 będzie płukana sieć wodociągowa.

 W związku z tym mogą wystąpić przejściowe zakłócenia odnośnie ciśnienia lub czystości dostarczanej wody.

W przypadku dłuższego utrzymania się w/w zakłóceń prosimy o telefoniczny kontakt z pogotowiem wodociągowym tel: +48 602 286 201

ZA NIEUDOGODNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY