Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku
informuje odbiorców wody budynku Hallera 2 w Lidzbarku, że w dniu 05.10.2018 w godz. 9.00-13.00
nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana remontem przyłącza głównego.

ZA NIEUDOGODNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody z SUW Dłutowo tj.
Dłutowo, N. Dłutowo, Marszewnica, Wawrowo, Nick, Zdrojek, Adamowo, Biernaty, N. Dwór, Bełk, Nowy Zieluń,
że w dniach 24.10.2018- 30.10.2018 w godz. 17.00-23.00
będzie płukana sieć wodociągowa.
W związku z tym mogą wystąpić przejściowe zakłócenia odnośnie ciśnienia lub czystości dostarczanej wody.
W przypadku dłuższego utrzymania się w/w zakłóceń prosimy
o telefoniczny kontakt z pogotowiem wodociągowym tel:
+48 602 286 201

ZA EWENTUALNE NIEUDOGODNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody z SUW Jeleń tj.
Jeleń, Wąpiersk, Ciechanówko, Chełsty, Tarczyny, Kiełpiny, Koszelewki, Chełsty
że w dniach 16.10.2018- 23.10.2018 w godz. 17.00-23.00
będzie płukana sieć wodociągowa.
W związku z tym mogą wystąpić przejściowe zakłócenia odnośnie ciśnienia lub czystości dostarczanej wody.
W przypadku dłuższego utrzymania się w/w zakłóceń prosimy
o telefoniczny kontakt z pogotowiem wodociągowym tel:
+48 602 286 201

ZA EWENTUALNE NIEUDOGODNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody z SUW Lidzbark tj.
Miasta Lidzbarka, Wlewska, Słupa, Zalesia, Jamielnika, Bryńska, Klonowa, Noska, Buczkowa, Bryńska, Ostrowy, Kotów, Podciborza, Ciborza, Miłostajek,
że w dniach 01.10.2018- 15.10.2018 w godz. 17.00-23.00
będzie płukana sieć wodociągowa.
W związku z tym mogą wystąpić przejściowe zakłócenia odnośnie ciśnienia lub czystości dostarczanej wody.
W przypadku dłuższego utrzymania się w/w zakłóceń prosimy
o telefoniczny kontakt z pogotowiem wodociągowym tel:
+48 602 286 201

ZA EWENTUALNE NIEUDOGODNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY