Nowo utworzona spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapoczątkowała swoją działalność 5 grudnia 2003 roku.

Przez ponad 15 lat działalności przedsiębiorstwo zdobyło duże doświadczenie i ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę, odbiór oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej, oczyszczanie ścieków, kompleksowa obsługa nieruchomości, pielęgnacja terenów zielonych, jak również prowadzenie działalności inwestycyjnej związanej z budową sieci kanalizacyjnych, budowa i remont dróg, chodników, placów itp. na terenie miasta i gminy Lidzbark.

W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa funkcjonują:

  • Zakład Wodociągów
  • Zakład Kanalizacji
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Strefa Płatnego Parkowania
  • Utrzymanie Zieleni i Zadrzewień

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą dozoru i pracowników. Posiadamy nowoczesne, bogate zaplecze techniczne w tym specjalistyczny sprzęt.