To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Jednym z głównych zadań spółki jest zaopatrywanie miasta i gminy w wodę. Sieć wodociągowa miasta i gminy Lidzbark wynosi 177 km.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Miasto posiada stacje uzdatniania wody o wydajności 3690 m3/d i jest zwodociągowane w 100%. Powstające na terenie miejscowości ścieki oczyszczone są w dwóch oczyszczalniach o wydajności 396 i 150 m3/d.