Oferujemy usługi w zakresie: Oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie w wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie porządku i czystości miejskiej, utrzymanie zieleni, składowania śmieci, transportowe i sprzętowe, drogownictwo, produkcję materiałów budowlanych,zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

 

STAWKI CENOWE ZA WYKONANIE USŁUGI LUB NAJEM SPRZĘTU W 2019 ROKU (CENY NETTO)

LPUsługaCena
1 WŁĄCZANIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 700 zł
2 WŁĄCZANIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ 500 zł
3 WYKONANIE mb PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 60 zł
4 WYKONANIE mb PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 100 zł
5 ODBIÓR PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO 150 zł
6 MONTAŻ/DEMONTAŻ LICZNIKA WODY LUB ZAKRĘCENIE WODY NA OKRES ZIMOWY 100 zł
7 WYMIANA USZKODZONEGO LICZNIKA WODY Z WINY ODBIORCY 300 zł
8 SAMOWOLNE ZERWANIE PLOMBY NA URZĄDZENIU POMIAROWYM 300 zł
9 CENA ZA 1 mb PRZECISKU  
A CENA ZA PRZYGOTOWANIE (RYCZAŁT) 400 zł
B

CENA ZA PRZECISK/CENA ZA PRZECISK Z RURĄ OCHRONNĄ


Ø50
Ø75
Ø90
Ø110
Ø160

 


35/55 zł
40/60 zł
50/70 zł
60/80 zł
130/160 zł

10 WYNAJEM KOPARKI NEW HOLLAND ZA 1godz 140 zł
11 WYNAJEM KOPARKI J.C.B ZA 1godz 120 zł
12 WYNAJEM WUKO – Z OBSŁUGĄ ZA 1 godz 200 zł
13 WYKONANIE STUDNI WODOMIERZOWEJ 1kpl 1500 zł
14 ZAŚWIADCZENIE O JAKOŚCI WODY 20 zł
15 CIĄGNIK Z PRZYCZEPĄ ZA 1 godz. 70 zł
16 FEKALIA  
A ILOŚĆ 13,50 zł/m3
B TRANSPORT 2 zł/km
17 PRZYJĘCIE NIECZYSTOŚCI NA WYSYPISKO(GRUZ, POPIÓŁ, ODPADY Z CMENTARZY) 210,19 zł /tona
18 DZIERŻAWA KONTENERA 50 zł/miesiąc
19 TRANSPORT KONTENERA (KOMUNALNY ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI „ OSADUS”W DZIAŁDOWIE, WYSYPISKO ZAKRZEWO) 150 zł
20 TRANSPORT KONTENERA (WYSYPISKO CIECHANÓWKO) 50 zł

Minimalny czas wynajmu sprzętu - 1 godzina.