Drukuj
Nasza oferta

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Lidzbarku specjalizuje się w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień na terenie naszej gminy. Zieleń w mieście jest ważnym elementem estetycznym.

Tworzy indywidualny i oryginalny wygląd ulic i osiedli. Dzięki niej, możemy obcować z bliskością natury. Tereny zieleni występują nie tylko w parkach, ale również na bulwarach, promenadach i pasach zieleni. Znajdziemy tam miejsce wypoczynku, relaxu, ucieczki od zgiełku miasta. Pełni ważną rolę w strukturze miasta, gdyż dodatkowo zmniejsza poziom zanieczyszczenia powietrza jak również przyczynia się do zmniejszenia hałasu.

Naszymi głównymi zadaniami w tym dziale jest:

 Polecamy nasze usługi w zakresie utrzymania zieleni.