Dla mieszkańców wsi Klonowo na przełomie października – listopada 2017 r. wykonaliśmy drogę z kostki betonowej o powierzchni 370m2.

Zadanie obejmowało również wykonanie odwodnienia tej drogi.