Budowa parkingu na terenie Żłobka Miejskiego  przy ul. Zielińskiej 7 w Lidzbarku.