To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) działa na obszarze administracyjnym miasta Lidzbarka. Przedmiotem jego działalności jest administrowanie zasobów komunalnych według Porozumienia Nr BiGK.271.2.420.2016 zawartego w dniu 30 grudnia 2016 roku pomiędzy Gminą Lidzbark a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej.

Więcej o: Mieszkania komunalne

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Mieszkanie komunalne nie zawsze wiąże się z wysokim standardem, ale niski czynsz zachęca aby stać się najemcą komunalnym. W Polsce samorządy zmagają się z kolejka oczekujących na lokale gminne, wg szacunków rocznie mieszkanie otrzymuje zaledwie 16% oczekujących.

Więcej o: Najem lokali

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W tym artykule przedstawiamy pełen regulamin porządku domowego i funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej.

Więcej o: Regulamin porządku domowego...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Do kompetencji ZGM należy administrowanie budynkami mieszkalnymi Wspólnot Mieszkaniowych, które podpisały umowę z PGK Sp. z o.o. o zarządzanie.

Więcej o: Obowiązki Zarządcy Wspólnot...