To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lidzbarku od kilkudziesięciu lat świadczy usługi całorocznego utrzymania dróg, placów oraz chodników.

 

Więcej o: Odśnieżanie placów i ulic

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Jednolite stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

Więcej o: Tabela opłat

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Poniżej umieszczamy HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w podziale na sektory

Więcej o: Harmonogram odbioru odpadów...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie przejął od gmin zadanie gospodarki odpadami komunalnymi. Realizując ustawę Związek zapewnia warunki funkcjonowania selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Więcej o: Sposób segregacji odpadów