Jednolite stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

 

STAWKI OPŁAT DLA ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Ilość osób zamieszkujących nieruchomośćCena
Za mieszkańca 22,00 zł

STAWKI OPŁAT DLA ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH

Ilość osób zamieszkujących nieruchomośćCena
Za mieszkańca 66,00 zł