Jednolite stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" obowiązują od 1 marca 2017 roku.

 

STAWKI OPŁAT DLA ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Ilość osób zamieszkujących nieruchomośćCena
Za mieszkańca 12,00 zł

STAWKI OPŁAT DLA ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH

Ilość osób zamieszkujących nieruchomośćCena
Za mieszkańca 48,00 zł