To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie przejął od gmin zadanie gospodarki odpadami komunalnymi. Realizując ustawę Związek zapewnia warunki funkcjonowania selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.