To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku, zgodnie z aktem założycielskim jest wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Lidzbark.

Więcej o: Cele Przedsiębiorstwa

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

7 etapów budowy przyłącza wodno - kanalizacyjnego

Zasady przyłączania do sieci wodociągów i kanalizacji reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane przyłączyć nieruchomość do sieci, jeżeli są spełnione warunki określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez gminę.

Więcej o: 7 etapów budowy przyłącza...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie z dnia 12.02.2018

Więcej o: Komunikat PPIS z dnia...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Ocena obszarowa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Lidzbark za 2017 rok.

Więcej o: Ocena obszarowa jakości wody...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

PGK Sp. z o.o. w Lidzbarku, zajmuje sie oczyszczaniem ścieków na terenie miasta i gminy Lidzbark. Proces oczyszczania ścieków jest realizowany w oparciu o istniejącą Oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną przy ul. Piaski w Lidzbarku oraz 37 przepompowni mieszczących się na terenie gminy.

Więcej o: Cele działania

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W poniższym artykule przedstawiamy stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące w Naszej gminie.

Więcej o: Tabela opłat

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Wiele jest osób, które w trosce o zdrowie swoje i swoich najbliższych wyposaża swoje mieszkanie w filtry do wody, czasem wręcz całe ich systemy. Często dzieje się to pod wpływem namowy przedstawiciela handlowego którejś z firm robiących pokazy w mieszkaniach. Czy taka ostrożność jest wskazana w przypadku wody ze lidzbarskich wodociągów?

Więcej o: Czy warto używać filtrów?

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Co będzie, jeśli któryś z mieszkańców miasta zachęcony naszymi zapewnieniami o wysokiej jakości dostarczanej mu wody, odkręci kran w kuchni, napełni szklankę, powącha, weźmie mały łyk i stwierdzi, że to jednak nie to?

Więcej o: Od czego zależy jakość wody...