To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

PGK Sp. z o.o. w Lidzbarku, zajmuje sie oczyszczaniem ścieków na terenie miasta i gminy Lidzbark. Proces oczyszczania ścieków jest realizowany w oparciu o istniejącą Oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną przy ul. Piaski w Lidzbarku oraz 37 przepompowni mieszczących się na terenie gminy.