To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku informuje, że w związku z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Nr GD.RZT.70.60.2023.MW.6 z dnia 06.06.2023 r. skracającą okres obowiązywania taryfy dotychczasowej i zatwierdzającą taryfę nową, ogłasza nowe stawki za wodę i ścieki na terenie Miasta i Gminy Lidzbark w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537).

Od dnia 1 lipca 2023 roku w okresie 1-12 miesięcy zatwierdzonej taryfy obowiązują na terenie Miasta i Gminy Lidzbark następujące ceny wody i ścieków: