To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Strefa Płatnego Parkowania w Lidzbarku funkcjonuje na mocy Uchwały nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012 r. z póź. zm. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Więcej o: Taryfy i opłaty

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Strefa Płatnego Parkowania w Lidzbarku funkcjonuje na mocy Uchwały nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012 r. W ninejszym artykule przedstawiamy obszar działania SSP.

Więcej o: Mapa SPP