Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody informuje odbiorców wody ulic 3 Maj, Zieluńska, działki -lewa i prawa strona, Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Nosek, Bryńsk Ostrowy, Czarny Bryńsk, Cibórz, Bełk- wybudowanie

że w dniu 14.09.2021r, nastąpi przerwa w dostawie wody, spowodowana awarią sieci wodociągowej.

Przerwa nastąpi od godz. 8:00 – 15:00

ZA NIEUDOGODNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY