Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów w Lidzbarku informuje odbiorców wody informuje odbiorców wody ulic Dworcowa

że w dniu dniu 01.10.2021r. nastąpi przerwa w dostawie wody, spowodowana awarią przyłącza wodociągowego.

Przerwa nastąpi od godz. 10:00 – 12:00

ZA NIEUDOGODNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY